Misje

Dla naszych Klientów i Partnerów organizujemy misje gospodarcze, wyjazdy na konferencje zagraniczne, targi połączone ze spotkaniami z przedsiębiorcami, przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej. Przy organizacji każdego wyjazdu ściśle współpracujemy z izbami gospodarczymi oraz organizacjami, które mają istotny wpływ na współpracę międzynarodową.